Úspech ako odmena za vedomosti...

geoolAj tento školský rok priniesla naša húževnatá príprava do okresného kola Geografickej olympiády svoje ovocie. V G kategórii (5. roč.) sme vďaka krásnej práci Dominika Papučíka a Janka Gombára získali 2. i 3. miesto. V najstaršej kategórii, E kategórii (8.-9.roč.), sa nám zásluhou Mirka a Andrejka Krajčího podarilo vybojovať pekné 3. aj 4. miesto.
Blahoželáme a Mirkovi prajeme veľa šťastia v krajskom kole súťaže!
Poďakovanie patrí aj Kristiánovi Vrbkovi, Tomášovi Bologovi, Ninke Kahákovej a Martinovi Šušlíkovi za reprezentáciu našej školy.