Podporme výnimočnosť nášho prírodného dedičstva na európskej úrovni

stromJe málo kútov a miest na Zemi, ktoré sa nemôžu popýšiť stromami. Stredná Európa je však typická rôznorodosťou a bohatosťou týchto drevín. Vypovedajú nielen o historických, ale aj geografických súvislostiach danej oblasti. Sú živým organizmom, pomáhajú nám prežiť aj náš život v symbióze s prírodou a ekologickými pravidlami. Platan javorolistý z Budatínskeho parku má síce 270 rokov, no v plnej svojej kráse sa uchádza o cenu Európsky strom roka 2017. Buďme hrdí na prírodné dedičstvo nášho kraja – nášho Slovenska, a podporme ho svojím hlasom.

Podpor strom, podpor životné prostredie... Ako a kedy hlasovať?

Hlasovanie prebieha od 1. do 28. februára 2017 na webovej stránke www.treeoftheyear.org. Okrem budatínskeho platanu vyberte a označte zástupcu ešte z inej krajiny, potom kliknite na tlačidlo „Hlasovať“. Na hlasovanie používate svoju osobnú e-mailovú adresu. V poslednom týždni (od 22. do 28. februára) je hlasovanie tajné a na webových stránkach sa už neobjavia priebežné počty hlasov. 21. marca 2017 v Bruseli slávnostne vyhlásia výsledky súťaže a ocenia víťaza.
Viac informácií o platane:
http://pmza.sk/platan-z-budatina-aspiruje-na-titul-europsky-strom-roka/