Výsledky OK FO

einstein V  okresnom kole fyzikálnej olympiády našu školu reprezentovali úspešné riešiteľky školského kola Natálka Kanisová a Natálka Tavačová z 9.A triedy.

Natália Kanisová obsadila 2. miesto v okresnom kole. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.    

Siedmaci spoznávajú HORENIE


horenie 5aPrvou chemickou reakciou, ktorú človek poznal už na začiatku svojho jestvovania, bolo horenie. Pôvod a príčinu ohňa si však dlho nevedel vysvetliť. Dnes vieme, že horenie je každá reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje teplo a svetlo. Vieme, že horenie vzniká za určitých podmienok - a to v prítomnosti horľavej látky, kyslíka a zápalnej teploty, pri ktorej začne horľavá látka horieť.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. V minulom roku 2014 vzniklo v SR 9000 požiarov a škoda za 24 mil. €. Najviac požiarov vzniklo pri nakladaní s odpadom. Ich príčinou bola najmä neopatrnosť a nedbalosť.

Týmito slovami sme začali hodinu chémie, keď sme sa vrátili do školy po zimných prázdninách. Na vyučovaní sme robili aj zaujímavé pokusy a zistili sme, že bez kyslíka to nejde, že ak papier chladíme vodou, nepodarí sa nám ho zapáliť, že na zapálenie nepotrebujeme vždy plameň, stačí aj teplo uvoľnené pri reakcii a pod. A rovnako ako našich predkov aj nás oheň veľmi fascinoval.

Zábavná fyzika

Viete, že fyzika môže byť zábavná? ... bez vzorcov, ... výpočtov, ... poučiek?

Presvedčili sa o tom naši deviataci, ktorí sa zúčastnili fyzikálnej exkurzie na Gymnáziu V.P. Tótha v Martine.

Strávili tu príjemné a zábavné predpoludnie s PaedDr. J. Beňuškom, PhD, ktorý vedie Klub priateľov fyziky. Zaujímavým spôsobom  a za aktívnej účasti žiakov predviedol veľa fyzikálnych experimentov. Zaujal pokusmi z elektriny, akustiky, mechaniky. Žiaci zistili, že s fyzikou sa stretávajú každodenne... pri športe, napr. hraní ping - pongu, ... pri cestovaní, jazde na bicykli, ... Experimenty ukázali aj  na nebezpečenstvo pri predchádzaní bicyklistov kamiónmi, ... žiaci si na vlastnej "koži" mohli vyskúšať nebezpečné účinky elektrického prúdu na organizmus.

CHÉMIA A MYchémia obr.2My
sú naši šiestaci. Tento školský rok im pribudli niektoré nové predmety, medzi nimi aj chémia. Krôčik za krôčikom ju spoznávajú a spoločne dúfame, že sa chémia stane ich kamarátkou.

Na dnešnej hodine sa učili, čo sa vyrába v chemických závodoch na Slovensku. Žiaci sa dozvedeli, kde sa vyrába železo, kde plasty na výrobu okenných rámov, v ktorom meste je závod na spracovanie ropy, kde sa vyrábajú rôzne druhy papiera, kde pneumatiky, lieky... Využili sme interaktívnu tabuľu, ale aj rôzne typy "tajného písma". Jedno sme odtajnili pomocou namočeného štetca. Prezradilo nám napríklad, v ktorom meste v našom okolí sú sklárne. Ďalší tajný odkaz nám na papieri doslova vyhorel. Ak chcete vedieť, či to bolo zaujímavé a zábavné, pozrite si fotogalériu. Či sa žiaci takto aj niečo naučili, zistí pani učiteľka o týždeň. 

Tento a aj ďašie pokusy na hodinách chémie môžeme robiť vďaka vedeniu našej školy, ktoré súhlasilo so zakúpením potrebných chemikálií a pomôcok do kabinetu chémie. 

Výsledky fyzikálnej olympiády

fyzikaNajúspešnejší olympionici v školskom kole fyzikálnej olympiády - Natálka Papánková, Mirka Drábiková, Paťo Mikolášik a Maťo Gašperec si zmerali sily s účastníkmi OK FO, do ktorého boli zapojené 4 školy v okrese Bytča.

Matematicky vyriešiť cyklistov na okruhu, ... sily pôsobiace na teleso na naklonenej rovine, ktorej uhol sa mení, ... vypariť železný meteorid v atmosfére, ... či naložiť loď nákladom a pritom ju nepotopiť ... neboli veru ľahké úlohy. Dievčatá si s nimi veru poradili. Úspešne reprezentovali našu školu v okrese.

Natálka Papánková obsadila 3. miesto

Mirka Drábiková 4.-5. miesto.

Srdečne im blahoželáme!