Zážitkové učenie

AureliumCentrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením  v duchu hesla J. A. Komenského "Škola hrou". Vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente si naši ôsmaci mohli vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná konkrétna vec funguje. Naši šikovní a nadšení žiaci objavovali a experimentovali tzv. metódou trójskeho koňa, teda atraktívnou a zábavnou formou pomocou hier a pokusov. Spojili tak príjemné s užitočným a zopakovali si učivo z fyziky, matematiky a biológie.