Naši úspešní v okresnom kole Fyzikálnej olympiády

2

Ako po minulé roky, tak aj v tomto školskom roku, našu školu reprezentovali v okresnom kole FO traja deviataci - uspešní riešitelia školského kola: Monika Dzurcová, Martinko Šušlík a Matúško Prcín.

Príliš náročné úlohy, s ktorými by sa možno popasoval aj maturant, úspešne zvládli Monika s Martinkom. So zhodným počtom bodov obsadili 3. miesto.

Určite žiadnemu žiakovi základnej školy nič nehovorí voltampérová charakteristika luminscenčnej diódy, skladanie vektorov rýchlostí v rôznych vzťažných sústavách, ktoré autori úloh  asi omylom zaradili do FO pre ZŠ.

Napriek náročnosti úloh, tešíme sa z ich úspechu a prajeme im veľa úspechov na ďalšom stupni štúdia.