Bodovali sme v okresnom kole fyzikálnej olympiády

einstein Víťazi školského kola fyzikálnej olympiády 9. ročníka

Romanka Možješová, Rudko Bachorík a Julko Litvík reprezentovali našu školu v okresnom kole FO.

Najviac sa darilo Rudkovi Bachoríkovi, ktorý sa umiestnil na krásnom 1. mieste v okresnom kole.

Úprimne mu blahoželáme!