Spoznávaj vedu - Putovná výstava fyzikálnych pokusov


výstava copyV utorok 16. júna 2015 sa žiaci 1. - 9. ročníka zúčastnili Putovnej výstavy fyzikálnych pokusov. Levické združenie Spoznávaj vedu zábavnou formou žiakom sprostredkovalo fyzikálne javy, pri ktorých si mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti. Dozvedeli sa o zákonitostiach trenia, prúdenia vzduchu, ako postaviť plechovku na hranu, ako ľahko  pretrhnúť špagát, ako rozoznať vajíčko uvarené od surového, akým spôsobom prepichnúť nafúknutý balón tak, aby nepraskol.

Síce sa schyľuje k letným prázdninám, žiakov pokusy zaujali. Boli aktívni, disciplinovaní,  výborne  spolupracovali s  našimi hosťami. Prostredníctvom netradičnej vyučovacej hodiny v telocvični vstúpili do kúzelného sveta fyziky. Mali možnosť spoznávať zákonitosti, ktoré ich budú sprevádzať  v bežnom živote.  FOTO

Akcia bola hradená kultúrnymi poukazmi.