Zážitkové učenie

AureliumCentrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením  v duchu hesla J. A. Komenského "Škola hrou". Vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente si naši ôsmaci mohli vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná konkrétna vec funguje. Naši šikovní a nadšení žiaci objavovali a experimentovali tzv. metódou trójskeho koňa, teda atraktívnou a zábavnou formou pomocou hier a pokusov. Spojili tak príjemné s užitočným a zopakovali si učivo z fyziky, matematiky a biológie. 

Krehká krása


20170518 104657Kde sa vzala toľká krása ukrytá v sklených dekoračných predmetoch? Odpoveď nám ponúkla návšteva sklárskeho skanzenu Sklenný sen vo Valaskej Belej. Zblízka sme mohli sledovať ručné tvarovanie, zdobenie, strihanie, ťahanie, či fúkanie skla v malej sklárskej peci, ktoré nám predviedol pán Peter Dolinaj - dlhoročný sklár. Fúkanie a tvarovanie skla na sklárskej píšťale si mohli vyskúšať aj niektorí naši deviataci i pani učiteľky. Zistili sme, že táto práca nie je taká jednoduchá. Treba do nej vložiť kus srdca, citu, fantázie a dlhoročných skúseností. Len vtedy bude úspech zaručený. Krásne sklené drobnosti potešili nielen nás, ale aj našich blízkych, ktorým sme ich s láskou darovali.  ... FOTO...

Sklársky skanzem Valaská Belá

Sklarsky skanzem 17Hoci bol piatok 13. a pršalo, nasadli sme do autobusu, aby sme navštívili Sklársky skanzem Sklený sen vo Valaskej Belej. Cesta viedla cez prekrásnu prírodu typickú pre stredné Slovensko a Považie.

V tomto kraji je sklárska tradícia už od roku 1747 a skanzem zachováva tradíciu ručnej výroby skla. Formou zážitkového vyučovania sa deviataci dozvedeli, z čoho vzniká sklo, jeho históriu aj tradičné postupy výroby skla. Videli nástroje na tvarovanie skla a pred ich očami sklár vymodeloval rôzne sklené výrobky a dekorácie ako labute, vtáčiky, kvetiny... V sklárskej peci bola žeravá sklovina s teplotou 1200 oC. Tí odvážnejsí si vyskúšali fúkať do sklárskej píšťaly. FOTO

Naši úspešní v okresnom kole Fyzikálnej olympiády

2

Ako po minulé roky, tak aj v tomto školskom roku, našu školu reprezentovali v okresnom kole FO traja deviataci - uspešní riešitelia školského kola: Monika Dzurcová, Martinko Šušlík a Matúško Prcín.

Príliš náročné úlohy, s ktorými by sa možno popasoval aj maturant, úspešne zvládli Monika s Martinkom. So zhodným počtom bodov obsadili 3. miesto.

Určite žiadnemu žiakovi základnej školy nič nehovorí voltampérová charakteristika luminscenčnej diódy, skladanie vektorov rýchlostí v rôznych vzťažných sústavách, ktoré autori úloh  asi omylom zaradili do FO pre ZŠ.

Napriek náročnosti úloh, tešíme sa z ich úspechu a prajeme im veľa úspechov na ďalšom stupni štúdia.

Úspešný aj v krajskom kole

einsteinVíťaz okresného kola fyzikálnej olympiády Rudko Bachorík sa 13. apríla 2016 zúčastnil krajského kola FO. Aj v tomto kole patril medzi úspešných riešiteľov a vzorne reprezentoval našu školu i okres.
Srdečne mu blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov aj na strednej škole.