Deň v Štátnom archíve v Bytči

            DSCN1318            "Vyhľadajme, čo máme s ostatnými spoločné.

Nie to, čo nás od nich delí."

J. Ruskin

   Poznať a spoznávať históriu svojich predkov je azda morálnou povinnosťou každého jedného z nás. Hľadanie i nachádzanie spoločného s ostatnými, vnímanie výnimočnosti blízkeho regiónu - aj tieto skutočnosti nám napomáhajú rozvíjať úctyhodný vzťah k druhým, svojmu okoliu či k sebe samému. Za spoznávaním a odkrývaním tajomstiev histórie nášho regiónu sa vydali žiaci 6. roč. Exkurzia v Štátnom archíve im pomohla odhaliť odpovede na doposiaľ nezodpovedané otázky. So záujmom a nadšením sledovali prezentáciu vzácnych listín, kroník, fotoalbumu či kalendára Juraja Thurzu, ba aj zápisnice zo súdneho procesu Juraja Jánošíka.

     Ako sme prežili nevšedný deň s hodnotnými spomienkami, vám napovie fotogaléria.

Zažili sme KELTSKÝ DEŇ

      DSCN0651 copy copyStarovekých Keltov viacerí autori označujú aj ako "národ, ktorý prišiel odnikadiaľ". Naši žiaci sa však môžu pochváliť nielen bohatými vedomosťami o nich, ale aj osobnou skúsenosťou zo spoznávania ich osobného života. Dievčence i chlapci zo 6. B triedy sa zúčastnili sprievodných podujatí konferencie Kelti na Slovensku v Sobášnom paláci. Boli svedkami hraných ukážok zo života Keltov, remeselných prác (tkanie na krosnách, práca na hrnčiarskom kruhu) i spôsobu opracovania ľanu. Keďže bojovanie predstavovalo pre Keltov bežnú súčasť života, boli dostatočne vybavení rôznymi zbraňami i kvalitnou výzbrojou. Tie oslovili najmä chlapcov - nedbali niektoré uchopiť a vyskúšať si, aké je to byť keltským bojovníkom.

     Bol to plnohodnotne prežitý deň. Deň, ktorým sme do našej mozaiky zážitkov prihodili opäť ďalší vzácny kamienok:). Sme radi, že deti aj takýmito akciami si hlbšie uvedomujú dôležitosť nadobudnutých vedomostí v praktickom živote. Fotogaléria  z keltského dňa TU.

Od praveku po stredovek

  
DSCN0245 copy copy copy 
"Dejiny sa nevracajú, 

nemôžu sa zopakovať.

Tým dôležitejšie je chápať

ich zmysel, význam i poučenie,

ktoré z nich plynú..."  

                                                                M. S. Gorbačov

     V tomto jarnom období sme v rámci dejepisu využili skvelú príležitosť zavítať do Sobášneho paláca v Bytči, ktoré sa stalo centrom vzácnej výstavy archeologických nálezov nájdených v Žiline a jej okolí. Vystavované exponáty sú výsledkom štyridsaťročného bádania uznávaného archeológa Mgr. Jozefa Moravčíka. Nádoby zo sídliska lužickej kultúry nájdené v Závodí, rímske mince, staroslovanská keramika, bronzové šperky z 12. stor.; zbrane objavené v hrobových jamách neďaleko Bánovej; strieborná minca poľského kráľa Žigmunda III., je len zlomok hmotných prameňov, ktoré našich žiakov oslovili a upútali svojou jedinečnosťou.

     Ďakujeme Sobášnemu palácu v Bytči za realizáciu hodnotnej výstavy! Aj vďaka nej sme opäť o krôčik vpred pri uvedomovaní historických hodnôt nášho blízkeho regiónu i krajiny vôbec! fotky

Na návšteve v archíve

    DSCN0549Narodil sa na Lietavskom hrade. Vyrastal v Bytči. Bol dvakrát ženatý a mimoriadne vzdelaný - hovoril po latinsky, grécky, nemecky, maďarsky i chorvátsky. Za jeho panovania sa stala Bytča strediskom humanistickej vzdelanosti. Podporoval umenie, školstvo i vieru.

 Azda už viacerí tušíte, komu patria spomínané slová. Áno, reč je o palatínovi Jurajovi Thurzovi. V súvislosti s ním sa zachovalo niekoľko vzácnych písomných prameňov, ktoré si mohli (ba aj iné) žiaci piateho ročníka pozrieť na návšteve v Štátnom archíve v Bytči. Denník palatína, inventár zámku písaného v slovenskom jazyku (z r. 1627), recepty zámockého lekárnika (z r. 1617), Jánošíkov rozsudok smrti či zoznam výdavkov pri pohrebe Juraja Thurzu - je len časť písomných záznamov, do ktorých sa nám podarilo s nadšením nahliadnuť. Spoznali sme nielen vzácne písomnosti patriace pod správu bytčianskeho archívu, no zároveň sme si vypočuli aj viacero príbehov, ktoré náš Bytčiansky zámok ukrýva...O tom, ako sme prežili tento pekný nevšedný deň, hovorí aj fotogaléria.

     Tešíme sa, že sme opäť o krôčik vpred pri spoznávaní našej regionálnej histórie i histórie vôbec!

Dejepisná olympiáda

                          "História - učiteľka života, svetlo pravdy." Cicero

     knihyDňa 2. decembra 2013 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Súťaže sa zúčastnili zástupcovania z každej kategórie. Naši žiaci svojou aktívnou účasťou potvrdili skutočnosť, že im nie je ľahostajná história svojej krajiny, regiónu i sveta. 

Výsledky podľa jednotlivých kategórií:

  • 6. roč.: 1. miesto: S. Soviar (6. A), 2. miesto: M. Šušlík (6. A), 3. miesto: D. Hvorečná (6. B) + M. Krajčí (6. A);
  • 7. roč.: 1. miesto: M. Pavlíková (7. B), 2. miesto: J. Frolo (7. B), 3. miesto: A. Hoferová (7. A);
  • 8. roč.: 1. miesto: N. Tavačová (8. A), 2. miesto: E. Závršanová (8. A), 3. miesto: N. Kanisová (8. A);
  • 9. roč.: 1. miesto: M. Drábiková (9. A), 2. miesto: M. Gašperec (9. B), 3. miesto: P. Mikolášik (9. B).

    Prví dvaja víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola súťaže.

     Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme im veľa šťastia v ďalšej reprezentácii. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť i pekné práce!

Fotky zo školského kola súťaže si môžete pozrieť TU.