Feudáli Horného Považia - exkurzia

"História je učiteľkou života." Cicero


rodokmen-gejzu-cakiho r1090-r879-st.ir3- t300V rámci putovania za významnými osobnosťami nášho regiónu sme sa tentoraz vybrali na výstavu do Sobášneho paláca. Slovom, obrazom i zaujímavými exponátmi - pracovňou baróna Poppera, fiktívnymi obrazmi rod. Pongrácovcov, rodokmeňom Čákiovcov, sme spoznali významných feudálov a panstvá Horného Považia. Na exkurzii nechýbala ani zmienka o historických osobnostiach Slovenska - o Jurajovi Jánošíkovi či Alžbete Bátoryovej.       

                 História sa dotýka každého jedného z nás... fotogaléria

Dejepisná olympiáda 2014

  "Úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť a nie tých, ktorí o všetkom dlho uvažujú a váhajú." 

                                                                 Herodotos

     Chuť do súťaženia nechýbala ani žiakom na našej škole. 1.decembra sa 19 chlapcov a dievčat zúčastnilo školského kola Dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v 4 kategóriách a žiaci si svoje vedomosti preverili zo všeobecných dejín, z monotematickej oblasti a regionálnej histórie.(čítajte ďalej)

Čítať ďalej: Dejepisná olympiáda 2014

Beseda s reštaurátorom hradov177 copy copyKaždá ľudská profesia je pre spoločnosť nevyhnutná a výnimočná. Za vzácnu môžeme považovať tú prácu, ktorú človek vykonáva nezištne a z osobného presvedčenia. Šiestaci mali príležitosť spoznať hodnotnú prácu reštaurátora hradov. Navštívil nás p. Lukáš Harant, člen Združenia na záchranu Lietavského hradu. Oboznámil nás nielen so spôsobom práce pri oprave spomínanej zrúcaniny, no zároveň nás previedol jeho históriou či archeologickým výskumom. Fotogaléria z peknej hodiny TU.

Bádateľská činnosť v archíve

Archív - pamäť národa...


s2826Archívne dokumenty sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Ich spoznávanie i rešpektovanie historických javov nám napomáha k hlbšiemu vnímaniu či pochopeniu historických súvislostí. Šiestaci sa v rámci predmetu pátrame po minulosti zahrali v Štátnom archíve v Bytči na výskumníkov-bádateľov. V spolupráci s p. Kerešovou, zástupkyňou bytčianskeho archívu, nahliadli do vzácnych písomných dokumentov z 18. - 20. stor. Interpretovali urbáre i poľnohospodársky prieskum od Márie Terézie, skúmali zápisnice z požiarov. Vžili sa do pozície matrikára, pátrali po dátume narodenia významných bytčianskych osobností. Niektorí z nás nachádzali v písomných prameňoch svojich predkov či prapredkov...

     O tom, že nás bádateľská činnosť v archíve skutočne oslovila, vám napovie fotogaléria.

Stretnutie s minulosťou našich predkov

carg5V súvislosti s pátraním po našej minulosti viedli tentoraz kroky šiestakov na zberateľskú výstavu hmotných pamiatok do bytčianskeho Sobášneho paláca. Stretnutie s hodnotnými predmetmi 20. stor. - bicyklami, modelmi autíčok, odevmi; zbierkami fotoaparátov, fotoalbumov, mincí, bankoviek či poštových známok, im umožnilo hlbšie spoznať spôsob života svojich predkov v danom období. Človek môže stokrát počuť, ale väčšinou stačí raz vidieť, aby porozumel skutočnostiam, ktoré sa diali a dejú vôkol neho. Fotogaléria.