Dejepisná exkurzia - Osvienčim

arbeit macht frei22. mája sme v skorých ranných hodinách s našimi ôsmakmi a deviatakmi prekročili hranice Poľska, aby sme navštívili najväčší koncentračný tábor na svete.

Hneď pri vstupe sme sa rozdelili na dve skupiny a so svojimi sprievodcami sme prešli bránou s nápisom Arbeit macht frei (Práca oslobodzuje). Ocitli sme sa uprostred 28 barakov a niektoré z nich sme navštívili. Počas 3 – hodinovej prednášky sme si vypočuli historické fakty, strašné príbehy o pokusoch doktora Jozefa Mengeleho i sprostredkované výpovede väzňov, ktorí tábor prežili. Nepríjemný bol pohľad na 2 tony vlasov, množstvo topánok, protéz či kufrov po vyvraždených Židoch. Mnohým sa tisli slzy do očí pri pohľade na malé deti a ženy, ktoré hneď po príchode do tábora prišli o život v plynových komorách. V koncentračnom tábore Brezinka – Birkenau, vzdialenom 3 kilometre od Osvienčimu, sme sa zastavili pri vozni, v ktorom prevážali ľudí do tábora. Prezreli sme si baraky, v ktorých žili na pravej strane ženy a na ľavej strane muži. Pri pohľade na miesta tohto strašného utrpenia sme si uvedomili, že to muselo byť hrozné. Dúfame, že nič podobné sa v dejinách ľudstva nezopakuje.