Dejepisná olympiáda 2016

       Dňa 1. decembra 2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov v kategórii F (6.ročník), E (7.ročník), D (8. ročník) a C (9. ročník). Aj v tomto školskom roku sa zišla silná konkurencia. Naši historici riešili test zo všeobecných dejín, monotematického celku a regionálnych dejín.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sú:

kat. F: 1. Patrícia Pribilová, 2. Henrieta Janšúrová), 3. Marián Olšavský

kat. E: 1. Damián Kaštan, 2. Sabína Pelikánová, 3. Štefan Michálek

kat. D: 1. Simona Babišová, 2. Aneta Tlusťáková, 3. Zora Krajíčková

kat. C: 1. Martin Šušlík, 2. Miroslav Krajčí, 3. Adrián Jakubík

Víťazom blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže!