OK Dejepisnej olympiády

dej ol 19. február 2016 bol náročný pre našich historikov. Víťazi školského kola Dejepisnej olympiády reprezentovali našu školu v okresnom kole 8. ročníka tejto súťaže. Svoje vedomosti a zručnosti si preverili v teste zo všeobecných dejín, monotematického celku a regionálnej histórie.

Najúspešnejším z našej výpravy bol Andrej Kuchar, ktorý obsadil 2. miesto a postupuje do krajského kola  v  kategórii  C   (9. ročník).

K úspešným riešiteľom patrila i Mária Pavlíková (kategória C) a Martin Šušlík (kategória D- 8.ročník).

Všetkym súťažiacim ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a Andrejovi želáme veľa šťastia v krajskom kole.    foto