Dejepisná exkurzia - Osvienčim

arbeit macht frei22. mája sme v skorých ranných hodinách s našimi ôsmakmi a deviatakmi prekročili hranice Poľska, aby sme navštívili najväčší koncentračný tábor na svete.

Hneď pri vstupe sme sa rozdelili na dve skupiny a so svojimi sprievodcami sme prešli bránou s nápisom Arbeit macht frei (Práca oslobodzuje). Ocitli sme sa uprostred 28 barakov a niektoré z nich sme navštívili. Počas 3 – hodinovej prednášky sme si vypočuli historické fakty, strašné príbehy o pokusoch doktora Jozefa Mengeleho i sprostredkované výpovede väzňov, ktorí tábor prežili. Nepríjemný bol pohľad na 2 tony vlasov, množstvo topánok, protéz či kufrov po vyvraždených Židoch. Mnohým sa tisli slzy do očí pri pohľade na malé deti a ženy, ktoré hneď po príchode do tábora prišli o život v plynových komorách. V koncentračnom tábore Brezinka – Birkenau, vzdialenom 3 kilometre od Osvienčimu, sme sa zastavili pri vozni, v ktorom prevážali ľudí do tábora. Prezreli sme si baraky, v ktorých žili na pravej strane ženy a na ľavej strane muži. Pri pohľade na miesta tohto strašného utrpenia sme si uvedomili, že to muselo byť hrozné. Dúfame, že nič podobné sa v dejinách ľudstva nezopakuje.

OK Dejepisnej olympiády

Dejepisná olympiáda 2016 2017Naši historici v okresnom kole Dejepisnej olympiády opäť zabodovali. Po náročnej príprave a systematickej práci sa im podarilo získať pekné umiestnenia.

 

 

  • v kategórii F (6.roč.)- Heňa Janšúrová – 2. miesto

                                       Paťka Pribilová - 3. miesto

  • v kategórii E (7.roč.) – Damián Kaštan - 4. miesto

                                         Sabínka Pelikánová – 5. miesto

  • v kategórii C (9. roč.) – Martin Šušlík – 4. miesto

                                          Mirko Krajčí - 6. miesto

Všetkým ďakujeme za účasť a úspešnú reprezentáciu školy.

Po stopách palatína

osobnosti 041. júna viedli kroky našich šiestakov a siedmakov do Svadobného paláca, aby sa viac dozvedeli o živote a diele uhorského palatína Juraja Turzu, rodáka z Lietavy. Práve v tomto roku si pripomíname jeho 400. výročie úmrtia. Zomrel na Štedrý deň 1616 v Bytči, vo veku 49 rokov.

V priestoroch paláca, ktorý dal postaviť v roku 1601 sme si pozreli i dokument - Juraj Turzo a Alžbeta Coborová. Z ich vzťahu sa zachovali listy plné lásky, ktoré si vymieňali počas jeho neprítomnosti. S historičkou sme nahliadli i do problematiky heraldiky a dievčatá a chlapci si mohli vytvoriť svoj vlastný erb.

Ako sme prežili deň s významnou osobnosťou nášho regiónu vám prezradí fotogaléria.

Dejepisná olympiáda 2016

       Dňa 1. decembra 2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov v kategórii F (6.ročník), E (7.ročník), D (8. ročník) a C (9. ročník). Aj v tomto školskom roku sa zišla silná konkurencia. Naši historici riešili test zo všeobecných dejín, monotematického celku a regionálnych dejín.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sú:

kat. F: 1. Patrícia Pribilová, 2. Henrieta Janšúrová), 3. Marián Olšavský

kat. E: 1. Damián Kaštan, 2. Sabína Pelikánová, 3. Štefan Michálek

kat. D: 1. Simona Babišová, 2. Aneta Tlusťáková, 3. Zora Krajíčková

kat. C: 1. Martin Šušlík, 2. Miroslav Krajčí, 3. Adrián Jakubík

Víťazom blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže!

OK Dejepisnej olympiády

dej ol 19. február 2016 bol náročný pre našich historikov. Víťazi školského kola Dejepisnej olympiády reprezentovali našu školu v okresnom kole 8. ročníka tejto súťaže. Svoje vedomosti a zručnosti si preverili v teste zo všeobecných dejín, monotematického celku a regionálnej histórie.

Najúspešnejším z našej výpravy bol Andrej Kuchar, ktorý obsadil 2. miesto a postupuje do krajského kola  v  kategórii  C   (9. ročník).

K úspešným riešiteľom patrila i Mária Pavlíková (kategória C) a Martin Šušlík (kategória D- 8.ročník).

Všetkym súťažiacim ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a Andrejovi želáme veľa šťastia v krajskom kole.    foto