Hodina prvej pomoci

prvá pomoc23.  marca 2012 absolvovali žiaci siedmeho ročníka hodinu prvej pomoci. Pod vedením zdravotníčky a inštruktorky prvej pomoci p. Lenky Družkovskej - Dunajovej si mohli prakticky vyskúšať spôsoby poskytovania prvej pomoci pri krvácavých poraneniach a pri zástave srdca. Získali tak poznatky a zručnosti, ktoré im môžu pomôcť zachrániť to najcennejšie - ľudský život. Atraktívnu hodinu im zabezpečil Mgr. F. Garabík  fotogaléria

Výstava šeliem v Budatíne

P3180005.JPGŽiaci 5.A, 5.B a 3.B v pondelok 19.3. navštívili Budatínsky hrad, aby si pozreli výstavu pod názvom Veľké šelmy – rys, vlk a medveď v Českej a Slovenskej republike . Deti sa prostredníctvom veľmi milých sprievodcov dozvedeli podrobné informácie zo života rysov, vlkov a medveďov, o ich rozšírení, bionómii, pobytových znakoch v teréne, ako aj o ich ochrane a tiež o vzťahoch s človekom na teritoriálnom území Českej a Slovenskej republiky.

Prezreli si i sadrové odliatky stôp, dermoplastické a kostrové preparáty veľkých šeliem zo Zoologického zbierkového fondu Považského múzea v Žiline, ktoré si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku.

Okrem zaujímavých poznatkov o šelmách sa veľa dozvedeli aj o histórii Budatínskeho hradu , p. sprievodkyňa im prečítala povesť a nakoniec sa potešili pohľadom na veľké a malé sovičky. Ďakujeme - foto

Chémia bežného života

che14Žiaci 9. ročníkov sa v dňoch 28.2.-29.2.2012 ocitli v chemických vlnách reálneho života. Počas aktívnej besedy "Chémia bežného života" si pripravovali referáty a prezentácie, ktorými preukázali, že naše domácnosti sú vlastne veľké chemické laboratóriá...

foto

Čítať ďalej: Chémia bežného života