Beseda so zdravotníkom

lekarnickaAk by niekto potreboval vašu pomoc, vedeli by ste mu ju poskytnúť a zachrániť mu život? Nebáli by ste sa, že "niečo pokazíte"?

Dňa 26. marca sa na našej škole v rámci vyučovania biológie uskutočnila beseda so zdravotníkom - pani Lenkou Dunajovou. Zúčastnili sa jej žiaci 7. ročníka so svojimi učiteľkami - p. uč. Beňkovou a p. uč. Litvíkovou. Dozvedeli sa veľa užitočných informáciíí o poskytovaní prvej pomoci pri zastavení dýchania a srdcovej činnosti, ako postupovať pri ošetrení zlomenín alebo čo robiť pri krvácaní z tepny. Všetky aktivity si mohli sami prakticky vyskúšať v duchu hesla "ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku".  foto

Keď už vieme, čo robiť pri záchrane ľudského života, zostáva len prekonať strach. AKÁKOĽVEK PRVÁ POMOC JE LEPŠIA AKO ŽIADNA.

Spolu proti obezite

skolakObezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dochádza k nej, ak je príjem energie väčší ako výdaj. Obezita je rizikovým faktorom mnohých chorôb. Medzi najčastejšie a najzávažnejšie patrí trombóza žíl a ostatné srdcovo-cievne choroby, žlčové kamene, choroby kĺbov a chrbtice, cukrovka. Zdravé stravovanie a celkový zdravý životný štýl sú veľmi dôležité. V dnešnej dobe málo pohybu, vysedávanie za počítačmi, konzumácia nezdravých potravín napomáhajú zvyšovaniu percenta tohto ochorenia. Za posledné obdobie až 25% populácie trpí nadváhou.

Žiaci 7. ročníkov sa pod vedením p. učiteľa Garabíka zapojili do boja proti obezite - absolvovali besedu, vypracovali a odprezentovali projekty s touto tematikou. Ak ste neboli prítomní, pozrite si aspoň foto.

Beseda s lesníkom-poľovníkom

jelenMedzi piatakov opäť so zaujímavými informáciami o prírode zavítal p.Milan Mikula,ktorého pozvala p.uč.Trulíková. Porozprával žiakom o výsadbe lesov, starostlivosti o vysadené stromčeky a ich ochrane pred škodcami. Vysvetlil žiakom pojem „poľovný revír“ a samozrejme im ukázal rôzne poľovné trofeje, ktoré vzbudili u detí najväčší záujem. Žiaci sa na záver besedy pekne poďakovali a ako to všetko prebiehalo si môžete pozrieť tu.

Prvá pomoc

Vo štvrtok 16.05.2013 sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili hodiny venovanej prvej pomoci, ktorú pre nich prichystala zdravotná sestra a inštruktorka prvej pomoci Mgr. Lenka Družkovská – Dunajová. Teoretické poznatky z vyučovania sme si mohli prakticky overiť na cvičných figurínach a svojich spolužiakoch. Venovali sme sa nielen ošetreniu krvácania, zlomeniny, ale i  postupu pri zástave dýchania a masáži srdca. Správne poskytnúť prvú pomoc nie je jednoduchá vec, ale za zachránený ľudský život sa oplatí naučiť sa ju. :) Foto

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - POZNAJ A CHRÁŇ

Pod vedením p.uč.Trulíkovej prebehlo školské kolo biologickej olympiády - Poznaj a chráň - odbor zoológia.

1.miesto Marcelko Ciesarik  6.A

2.miesto  Mirko Krajči  5.A  

3.miesto  Anetka Hoferová  6.A

Víťazom srdečne blahoželáme.