Vieme poskytnúť prvú pomoc?

DSC03739Na hodinách biológie v 7. ročníku spoznávame ľudské telo, a aj preto sa učíme zásady poskytovania prvej pomoci.

Poskytnúť prvú pomoc je povinný každý občan Slovenskej republiky. Keďže platí,  ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, pozvali sme medzi seba Mgr. Lenku Dunajovú. Porozprávala nám, ako sa poskytuje prvá pomoc pri strate vedomia, zastavení dýchania, srdcovej činnosti, pri krvácaní či zlomeninách. No nielen porozprávala, ale všetko sme si mohli aj prakticky vyskúšať. Priniesla figurínu na nácvik resuscitácie, kardiostimulátor, figurínu, na ktorej sme nacvičovali prvú pomoc pri vdýchnutí cudzieho telesa, obväzy, trojrohé šatky...

Prekvapilo nás, že kardiostimulátor môžu používať aj laici (od roku 2015). Vysvetlila nám, aké chyby najčastejšie robíme pri poskytovaní prvej pomoci. Najaktívnejší z nás boli nakoniec odmenení diplomami.

Možno si ešte neuvedomujeme, aký vzácny je život každého z nás, aký je krehký a ľahko zraniteľný, ale urobili sme pár krôčkov k tomu, aby sme ho vedeli zachrániť!!! foto