Vznik a vývoj života na Zemi

Kysucká hvezdáreňNeživá príroda, poznávanie minerálov a hornín, história Zeme a geologické procesy, ktoré ju formovali, sú témami, s ktorými sa ôsmaci stretávajú na hodinách biológie.

13. apríla sa žiaci 8.A a 8.B zúčastnili exkurzie do Kysuckej hvezdárne spojenej s prednáškou na tému Vznik a vývoj života na Zemi. Zaujala nás svojou názornosťou, obraznosťou a simuláciami udalostí, ktoré "stretli" našu Zem počas takmer 5 miliárd rokov jej života. Počas prezentácie nám pracovníci hvezdárne vysvetlili,  ako sa menili podmienky na Zemi od veľmi nehostinných až po tie, ktoré umožnili vznik života. Dozvedeli sme sa, aké rôzne podoby mal život na Zemi...

Po prednáške sme si pozreli geopark so vzorkami hornín typických pre Karpaty, slnečné hodiny, a keďže svietilo slniečko, mohli sme v kupole ďalekohľadom aj voľným okom pozorovať škvrnu na Slnku (je to chladnejšie miesto s teplotou asi 5 000 oC). My sme videli kruh s priemerom pár centimetrov, hoci skutočná veľkosť tejto škvrny bola asi 20 zemegulí. Na záver nám ukázali 3D fotografie a pár obrázkov, ktoré nás presvedčili, že mozog nás niekedy vie "pekne" oklamať. Ako? To je už téma inej prednášky... FOTO

Za zorganizovanie exkurzie patrí poďakovanie pani učiteľke Trulíkovej.