Voda okolo nás - WAU

SZSI

Zamestnanci Špeciálnej základnej školy s materskou školou internátnou v Bytči sa zapojili do projektu s názvom Voda okolo nás - WAU.

Cieľom projektu financovaného z FM EHP a ŠR, je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy. 

Pokračovanie článku...

Cieľovou skupinou projektu sú:

  • deti a žiaci Špeciálnej základnej školy s materskou školou internátnou v Bytči
  • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

Ďalšie cieľové skupiny, ktoré projekt osloví:

  • rodičia žiakov
  • študenti a žiaci z okolitých škôl (Gymnázium Bytča, ZŠ Petrovice)
  • partnerská škola z Weissenburgu
  • zamestnanci verejnej správy (zamestnanci zriaďovateľa Okresného úradu v Žiline)
  • zamestnanci Pedagogicko-psychologickej poradne v Bytči
  • zamestnanci CHKO Strážovské vrchy
  • dobrovoľníci – hasiči z Hliníka nad Váhom

V rámci projektu Voda okolo nás na realizovalo už niekoľko úspešných aktivít, ako otvárací WORKSHOP, beseda na tému Voda okolo nás, súťaž Spoznaj okolie vodného toku, environmentálna vychádzka po brehu Petrovičky, exkurzia do ČOV Horný Hričov, beseda s členmi DHZ, exkurzia do vodnej elektrárne, beseda Dažďové a odpadové vody, výstava žiackych prác na tému Voda mojimi očami.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke projektu