Olympiáda z ANJ 2015

V stredu 14. januára 2015 sa uskutočnilo v CVČ Bytča Okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali dve žiačky.

V kategórii 1A sa na 4. mieste umiestnila Soňa Jakubíková zo 7. A triedy a v kategórii 1B získala 6. miesto Natália Tavačová z 9. A. Našim žiačkam blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Olympiáda z ANJ

V utorok 9.decembra 2014 sa uskutočnila na našej škole olympiáda z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci, ktorí sa učia tento cudzí jazyk. Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej čast. Písomná časť zahrnovala gramatický test, počúvanie a čítanie s porozumením.V ústnej časti žiaci tvorili krátky príbeh podľa obrázka.

Čítať ďalej: Olympiáda z ANJ

"The more languages you know, the more of a person you are."

"Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom."

           DSCN1340Podľa viacerých jazykovedcov patrí angličtina so španielčinou k najľahším jazykom sveta. Mnohí však určite vieme, že stretnutie s anglicky hovoriacim človekom nám veľakrát napovie o neustálej potrebe zdokonaľovania jazykových zručností. Naše deti mali jedinečnú príležitosť preveriť si doposiaľ nadobudnuté zručnosti i schopnosti z anglického jazyka. Privítali vzácnu návštevu - Marissu Chudy, americké dievča so slovenskými koreňmi, ktoré žije v štáte Georgia (USA). "Speakovanie" o sebe, rodných krajinách, typických jedlách či významných osobnostiach bolo miestami náročnejšie, avšak o to prínosnejšie. Šiestaci si hlbšie uvedomili dôležitosť a nevyhnutnosť ovládania cudzích jazykov v živote. Fotogaléria.

   

    

Zábavná angličtina

DSCN0758Mnohí z nás majú strach z nových a nepoznaných vecí. Mnohí to zase chcú skúsiť a popasovať sa. Cudzie jazyky sú pre niekoho postrachom, no verte, že nie vždy to tak platí. Naši prváčikovia sa učia anglický jazyk s veľkou radosťou. Poznávajú nové slovíčka pomocou obrázkov a stáleho opakovania, maľovania a projektových prác. Téma zvieratiek je vždy veľmi vďačná. A práve preto sme sa rozhodli vyrobiť takúto projektovú prácu. My sme boli veľmi spokojní... FOTO

Ôsmaci v Britskom centre a v Krajskej knižnici v Žiline

V pondelok 17. marca 2014 sa žiaci 8. ročníkov pod vedením p. uč. Kuzmíkovej a p. uč. Bačkorovej zúčastnili exkurzie v Britskom centre a v Krajskej knižnici v žiline. Exkurzia sa uskutočnila v rámci predmetov anglický jazyk – slovenský jazyk. Jej súčasťou bola prehliadka priestorov, prezentácia ponúkaných možností knižnice, krátky kurz vyhľadávania údajov v katalógovej ponuke. Niektorí z nás sa stihli i zaregistrovať do čitateľskej databázy.