Anglická olympiáda

anglická olympiáda

        

Dňa 3. decembra 2013 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov z vyšších ročníkov. Boli vytvorené 2 kategórie. V prvej kategórii 1A súťažilo 8 žiakov zo 7. ročníkov. Druhá kategória pozostávala zo žiakov 8. a 9. ročníkov. Súťažiaci postupne prešli rôznymi typmi úloh. Písomná časť zahrnovala gramatické cvičenia, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Ústna časť olympiády sa zameriavala na tvorbu príbehu podľa obrázka. Úlohy, ktoré súťažiaci riešili boli náročné. Popasovali sa s nimi veľmi dobre. A tu sú výsledky: 

Kategória 1A: 1.miesto: Ivana Gajdošíková (7.A), 2. miesto: Rudolf Bachorík (7.B), 3. miesto: Július Litvík (7.B).

Kategória 1B: 1. miesto: Natália Tavačová (8.A), 2. miesto: Aneta Salajková (9.A), 3. miesto: Natália Papánková (9.A).
Víťazi oboch kategórii postupujú do okresného kola súťaže. Všetkým účastníkom olympiády ďakujeme a prajeme veľa úspechov. FOTO

Krížom - krážom HOLANDSKOM a BELGICKOM

autoČo majú spoločné skvostné diela Rubensa a Rembrandta, hlavy štátu s modrou krvou, poprední svetoví producenti diamantov, diabolsky dobré pralinky, úžasné množstvo druhov syrov a piva, veterné mlyny z rozprávok a typické klopkajúce dreváky, romantické kanály, na ktorých sa pohojdávajú loďky, ale aj sídla európskych inštitúcií? Odpoveď na túto otázku sme hľadali na ceste do Holandska a Belgicka. Sú to dve krajiny, ktoré nás pohltili a okúzlili natoľko, že sme sa tu cítili ako doma.

Čítať ďalej: Krížom - krážom HOLANDSKOM a BELGICKOM

Predstavenie BLACK PETER

 MF93116 V utorok dňa 24. 4. 2012 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Black Peter v Kultúrnom dome v Bytči. Predstavenie zaujalo každého z nás, čoho výsledkom boli úsmevy na našich tvárach.

Videli sme príbeh človeka, ktorý prišiel o všetko v priebehu niekoľkých hodín. Bol nútený začať odznova. Spoznal nových ľudí a zažil rôzne situácie. Hlavnou myšlienkou predstavenia bola túžba dokázať, že sa človek, aj po nepriaznivých udalostiach, môže postaviť na nohy, ak chce. Poučná hra bola plná vtipných scénok v anglicko-slovenskom znení a bola určená pre žiakov, ktorí sa učia anglický jazyk. Ďakujeme za pekný umelecký zážitok.

Olympiáda z anglického jazyka 2012

united kingdomMilí olympionici a priaznivci anglického jazyka!

Dňa 5. decembra 2012 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov. Súťažiaci v dvoch kategóriach preukázali svoje znalosti v oblasti čítania s porozumením, v gramatických cvičeniach a v cvičeniach so slovnou zásobou. V ústnej časti predviedli svoje komunikačné a tvorivé  schopnosti pri opise obrázka. A výsledky sú nasledovné:

Čítať ďalej: Olympiáda z anglického jazyka 2012

Exkurzia v Britskom centre

Logo British Centre212. apríla 2012 sme so žiakmi 8.A a 8.B triedy navštívili Britské centrum zriadené Britskou radou v Žilinskej knižnici. Zamestnankyne knižnice pripravili zaujímavý program. Oboznámili žiakov o činnosti Britskej rady vo svete i na Slovensku, o zriadení Britského centra, o možnostiach učiť sa anglický jazyk na internete, nakoniec previedli žiakov celou knižnicou a učili ich orientovať sa v nej. Žiakom sa exkurzia páčila, zvlášť dokumentárny film o Lochneskom jazere a veľmi milý prístup zamestnankýň knižnice, ktorým patrí naša vrelá vďaka.

Foto