Olympiáda z ANJ 2015

V stredu 14. januára 2015 sa uskutočnilo v CVČ Bytča Okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali dve žiačky.

V kategórii 1A sa na 4. mieste umiestnila Soňa Jakubíková zo 7. A triedy a v kategórii 1B získala 6. miesto Natália Tavačová z 9. A. Našim žiačkam blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.