Olympiáda z ANJ

V utorok 9.decembra 2014 sa uskutočnila na našej škole olympiáda z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci, ktorí sa učia tento cudzí jazyk. Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej čast. Písomná časť zahrnovala gramatický test, počúvanie a čítanie s porozumením.V ústnej časti žiaci tvorili krátky príbeh podľa obrázka.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách a tu sú výsledky:

Kategória 1A:

1.miesto - Soňa Jakubíková (7.A)

2. Miesto - Mária Gaňová (7. A)
3. miesto - Martin Šušlík (7.A)

Kategória 1B: 

1. miesto - Natália Tavačová (9.A)

2. miesto - Patrícia Šelmeková (9.A)

3. miesto - Romana Papánková (9.A)

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola. Prajeme veľa úspechov! FOTO