"The more languages you know, the more of a person you are."

"Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom."

           DSCN1340Podľa viacerých jazykovedcov patrí angličtina so španielčinou k najľahším jazykom sveta. Mnohí však určite vieme, že stretnutie s anglicky hovoriacim človekom nám veľakrát napovie o neustálej potrebe zdokonaľovania jazykových zručností. Naše deti mali jedinečnú príležitosť preveriť si doposiaľ nadobudnuté zručnosti i schopnosti z anglického jazyka. Privítali vzácnu návštevu - Marissu Chudy, americké dievča so slovenskými koreňmi, ktoré žije v štáte Georgia (USA). "Speakovanie" o sebe, rodných krajinách, typických jedlách či významných osobnostiach bolo miestami náročnejšie, avšak o to prínosnejšie. Šiestaci si hlbšie uvedomili dôležitosť a nevyhnutnosť ovládania cudzích jazykov v živote. Fotogaléria.