NAŠA ENGLISHSTAR

DSC03655Aj v tomto školskom roku  žiaci našej školy neváhali a po tretí raz sa zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku - ENGLISHSTAR. Súťaž  im ponúkla možnosť otestovať si vedomosti  zábavnou formou v  písomných testoch a zároveň si porovnať svoje schopnosti  s rovesníkmi v jednotlivých ročníkoch z celého Slovenska. Veríme, že  snaha a úsilie našich súťažiacich bude ocenené. Za ich odvahu prekonať sám seba  im právom patrí naše uznanie. Poďakovanie patrí aj p. uč. Martinovi Marčulincovi za jeho spoluprácu pri organizácii súťaže. Naše foto.