Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili opäť v dvoch kategóriách. V písomnej časti si žiaci vyskúšali svoje vedomosti v gramatike, slovnej zásobe a čítaní s porozumením. Ústna časť zahŕňala vytváranie príbehu k obrázku. Našimi najlepšími sa pre ročníky 5-7 stali Samuel Seddaoui, 6.A (3.miesto), Damián Kaštan, 7.A (2.miesto) a Tomáš Bologa, 7.A ako víťaz svojej kategórie. V kategórii 2A (8-9 ročník) sa najlepšie umiestnili Mário Ladomirjak, 8.A (3.miesto), Patrik Kamas, 8.A (2.miesto) a prvé miesto obhájila Mária Gaňová z 9.A. Víťazi školského kola budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa bude konať 17. januára 2017.