Olympiáda v anglickom jazyku 2015

olymp12. decembra si naši "druhostupniari" otestovali svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku. 15 nadaných žiakov riešilo úlohy zamerané na počúvanie a čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. V ústnej časti opisovali obrázky a tvorili vlastné príbehy.

Víťazi oboch kategórií, Patrik Kamas zo 7.A triedy (kategória 1A) a Mária Gaňová (kategória 1B) z 8.A, postupujú do okresného kola olympiády, ktoré sa uskutoční 13.1.2016. Oboch víťazov a ich vyučujúce angličtiny čaká ešte veľa práce pri príprave do okresného kola a všetci im držíme place, aby našu školu reprezentovali úspešne :-)

Umiestnenie v oboch kategóriách:

Kategória 1A - Patrik Kamas (7.A) (1. miesto), Mário Ladomirjak (7.A) (2. miesto), Tomáš Bologa (6.A) (3. miesto).

Kategória 1B - Mária Gaňová (8.A)(1. miesto), Soňa Jakubíková (8.A) (2. miesto), Lucia Horčičáková (9.A)(3. miesto). foto