Exkurzia na Červený Kameň

Uvodna

Našim žiakom sa opäť naskytla príležitosť dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé o čarokrásnej krajine -  Slovensku. V piatok 29.9.2017 sa uskutočnila exkurzia na hrad Červený Kameň pod vedením p. uč. Mgr. Martina Marčulinca a Mgr. Kamilky Ľalíkovej. 

Žiaci 7.A, 8.A, 8.B a 9.A sa zoznámili s históriou tohto prekrásneho miesta v anglickom jazyku a prezreli si dobovo zariadené hradné interiéry šľachty z obdobia renesancie až po obdobie secesie. Prehliadka viedla cez salóny, spálne, jedáleň a taktiež cez rytiersku sálu s originálmi dobových zbraní.

Našim mladým milovníkom histórie a angličtiny sa exkurzia veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšie.

NAŠA ENGLISHSTAR

DSC03655Aj v tomto školskom roku  žiaci našej školy neváhali a po tretí raz sa zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku - ENGLISHSTAR. Súťaž  im ponúkla možnosť otestovať si vedomosti  zábavnou formou v  písomných testoch a zároveň si porovnať svoje schopnosti  s rovesníkmi v jednotlivých ročníkoch z celého Slovenska. Veríme, že  snaha a úsilie našich súťažiacich bude ocenené. Za ich odvahu prekonať sám seba  im právom patrí naše uznanie. Poďakovanie patrí aj p. uč. Martinovi Marčulincovi za jeho spoluprácu pri organizácii súťaže. Naše foto.

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili opäť v dvoch kategóriách. V písomnej časti si žiaci vyskúšali svoje vedomosti v gramatike, slovnej zásobe a čítaní s porozumením. Ústna časť zahŕňala vytváranie príbehu k obrázku. Našimi najlepšími sa pre ročníky 5-7 stali Samuel Seddaoui, 6.A (3.miesto), Damián Kaštan, 7.A (2.miesto) a Tomáš Bologa, 7.A ako víťaz svojej kategórie. V kategórii 2A (8-9 ročník) sa najlepšie umiestnili Mário Ladomirjak, 8.A (3.miesto), Patrik Kamas, 8.A (2.miesto) a prvé miesto obhájila Mária Gaňová z 9.A. Víťazi školského kola budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa bude konať 17. januára 2017.

English Geocatching

Hľadanie pokladov je dobrodružstvom a súčasne aj zábavou. Dňa 18.05.2017 sa uskutočnil prvý ročník súťaže English Geocatching, v ktorom sa naši šiestaci museli potrápiť okrem hľadania pokladov aj s ďalšou výzvou. Ich úlohou bolo  vylúštiť a preložiť indície v anglickom jazyku. Treba uznať, že im to išlo výborne.

DSCF8139

Po dlhom a namáhavom hľadaní sa nakoniec podarilo šiestakom nájsť všetky skryté súradnice, ktoré ich priviedli  k pokladu. Z tesného súboja medzi 6.A a 6.B nakoniec vyšla víťazne trieda 6.A. Špeciálna pochvala patrí Timkovi Gelieňovi za určovanie smeru a Majkovi Olšavskému za prekladanie.

Srdečne gratulujeme výhercom a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník.

Olympiáda v anglickom jazyku 2015

olymp12. decembra si naši "druhostupniari" otestovali svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku. 15 nadaných žiakov riešilo úlohy zamerané na počúvanie a čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. V ústnej časti opisovali obrázky a tvorili vlastné príbehy.

Víťazi oboch kategórií, Patrik Kamas zo 7.A triedy (kategória 1A) a Mária Gaňová (kategória 1B) z 8.A, postupujú do okresného kola olympiády, ktoré sa uskutoční 13.1.2016. Oboch víťazov a ich vyučujúce angličtiny čaká ešte veľa práce pri príprave do okresného kola a všetci im držíme place, aby našu školu reprezentovali úspešne :-)

Čítať ďalej: Olympiáda v anglickom jazyku 2015